Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Általános szerződési feltételek

Tisztelt Vásárlónk!

 

Az alábbiakban a www.gfepito.hu webáruházának, a fitfestekstudio webáruháznak (továbbiakban: Webáruház) Üzletszabályzatát, ennek keretében általános szerződési feltételeit olvashatja. A termékek mellett feltüntetett ár a bruttó vételár, az ÁFÁ-t már tartalmazza. Az áruházban megtekintett és kiválasztott termékeket megrendelheti: online, a webáruház automata rendszerén keresztül, automata rendszerünk éjjel-nappal és hétvégén is fogadja az Ön rendelését. Amennyiben Webáruházunk vásárlója kíván lenni, kérjük, alaposan tekintse át jelen Üzletszabályzatot, és kizárólag abban az esetben kezdeményezze termékeink megrendelését, amennyiben annak minden pontját elfogadja. Véleményeltéréssel küldött megrendeléseket nem áll módunkban regisztrálni és teljesíteni, így azok le nem adott megrendelésnek minősülnek.

 

A Web áruház (Üzemeltető) adatai:

 Cégszerű megnevezése: GF Építőiparti és Munkavédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (GF Építőipari és Munkavédelmi Kft.)

Cégjegyzékszáma: 01-09-353201

Adószáma: 27308727-2-42

Számlaszám: 11714013-21457751

Székhely: 1141 Budapest, Öv utca 4.

Mobil: 06-70-606-73-63

E-mail cím: iroda@gfepito.hu

 

Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte:

 A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltató által fenntartott www.gfepito.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) működtetett elektronikus áruházán keresztül (a továbbiakban: Webáruház) nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokra. A Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályozza.

 

A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

A Webáruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

 A megrendelés leadása még nem minősül szerződésnek. A szerződés a teljesítéssel (az áru megvásárlásával) jön létre. A szerződés létrejöttéig a megrendelés módosítható, illetve lemondható, vagy a Weboldalon, vagy elektronikus levélben. Az áru megvásárlásával létrejött szerződés a Felek között magyar nyelven írásba foglalt szerződésnek minősül.

 

Regisztráció:

 A regisztráció a rendelés véglegesítése előtt történhet alábbi (kötelező) adatok megadásával, személyes adatok, e-mail cím, felhasználónév, választott jelszó, jelszó megerősítése, vezetéknév, utónév, utca, házszám, város, irányítószám, ország, telefonszám.

 A regisztráció a Szolgáltató által az Ügyfél által megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben található visszaigazolással válik érvényessé.

 A regisztráció során megadott adatok helyességéért és valódiságáért az Ügyfél felel. A Szolgáltató nem felel az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, ezekkel kapcsolatosan az Ügyfél kártérítési igénnyel nem léphet fel. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az harmadik személy számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A megadott adatok – így a hibásan megadott adatok is – bejelentkezés után módosíthatók. Amennyiben már leadott megrendeléssel kapcsolatban kíván az Ügyfél adatot módosítani, úgy azt elektronikus levélben teheti meg. Az ebből adódó késedelmes teljesítésért a Szolgáltató nem felel.

A Szolgáltató garantálja, hogy az Ügyfél által a regisztráció során megadott adatokat harmadik személy részére nem adja át, azokat a vevői és rendelési adatok, szerződések nyilvántartásán, számlázáson kívül más célra nem használja fel, kivételt képez a szállítmányozó cégnek a szállítás teljesítéséhez szükséges ügyféladatok (szállítási név, cím, értesítési telefonszám) átadása, az Ügyfél a regisztrációval ehhez kifejezetten hozzájárul. A Szolgáltató jogosult az Ügyfelek kiszolgáláshoz igénybe vett alvállalkozók részére a feltétlenül szükséges személyes adatok átadására, azzal a megkötéssel, hogy az alvállalkozókkal kötött szerződésekben is biztosítják az adatok védelmét. Az Ügyfél a regisztrációval ehhez kifejezetten hozzájárul.

A Szolgáltató jogosult a regisztrációt visszautasítani, illetve a már regisztrált Ügyfél regisztrációját törölni.

A Webáruházba való regisztrációval az Ügyfél hozzájárul személyes adatainak a Szolgáltató általi kezeléséhez. A regisztráció során megadott adatok kezelése során a Szolgáltató a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény mindenkor hatályos rendelkezései, valamint a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója szerint jár el.

 

A szerződés tárgya:

 A szerződés tárgyát a Webáruházban eladásra kínált termékek képezik. A termékek lényeges tulajdonságai, jellemzői, a termékek használatára vonatkozó utasítások a konkrét termék leírásában találhatók. Amennyiben a Webáruházban található bármely termékről a leírtakon túl további információra van szüksége az Ügyfélnek, elektronikus levélben vagy telefonon érdeklődhet a Szolgáltatónál.

A Weboldalon szereplő képek, fotók, ábrák csak illusztrációs célt szolgálnak,a termékek tényleges fizikai tulajdonságai (pl. szín) eltérhetnek.

Az adott termék vételára mindig a termék mellett feltüntetett összeg, amely tartalmazza az általános forgalmi adót. A termékek vételára nem tartalmazza a szállítás költségét.

A Szolgáltató fenntartja a jogot a Webáruházban található termékek árainak módosítására. Abban a kivételes esetben, ha a rendelés leadása és az áru átvétele közötti időszakban változna meg a termék vételára, mindenképpen törekszünk arra, hogy az ügyfélnek még az eredeti áron biztosítsuk a terméket. Ha erre nem vagyunk képesek, úgy mindenképpen értesítjük az ügyfelet az árváltozásról, és amennyiben ezt nem fogadja el, a rendeléstől elállhat. Amennyiben a Webáruházban valamilyen technikai hiba folytán hibás ár kerül megjelölésre és az Ügyfél ezen hibás áron adja le megrendelését, a Szolgáltató nem köteles ezen a hibás áron teljesíteni. Ilyen esetben a Szolgáltató felajánlja a valós áron történő teljesítést. Amennyiben az Ügyfél nem kívánja elfogadni a helyesbített árat, jogosult az elállásra.

 

A megrendelés:

 A megrendelés a Szolgáltató által az Ügyfél által megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben található visszaigazolással válik érvényessé. Amennyiben a visszaigazolás 48 órán belül nem érkezik meg az Ügyfélhez, akkor Felek bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül automatikusan megszűnik. A Szolgáltatónem felel az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, ezekkel kapcsolatosan az Ügyfél kártérítési igénnyel nem léphet fel.

Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A megrendelés pontos technikai részletei a Weboldalon olvashatók.

 

Fizetési feltételek:

Fizetési feltételek

Készpénzzel az üzletben: ha az üzleteinkben veszi át az árut, készpénzzel fizethet a pénztárnál.

Bankkártyás fizetés: bankkártyás fizetésre személyesen, üzleteinkben van lehetősége a pénztárnál.

Előre utalással proforma számla alapján.

 

Üzletünk nyitvatartási ideje:

Üzlet címe: 1141, Budapest, Öv utca 4.

(A 1144, Budapest Füredi utca 72-76. szám alatti telephelyen belül jobbra a második utca, az irodaház mögött.)

Hétfő-Péntek: 07:00-18:00

Szombat: 07:00-14:00

Üzletünk vasárnap ZÁRVA tart!

Készpénzzel az áru átvételekor: ha házhoz szállítást rendel budapesti teljesítés esetén, fizethet készpénzben az árut szállító kollégánál.

Előre utalással: Az OTP banknál vezetett 11714013-21457751 számú számlánkra történő átutalással. A termék átvétele előtt így is kiegyenlítheti a számláját.  Felhívjuk figyelmét, hogy ha ezt a fizetési módot választja, úgy a termék üzletben történő átvétele, illetve kiszállítása csak az összeg bankszámlánkon történő jóváírása után lehetséges. Felhívjuk előre utalással fizető partnereink figyelmét, hogy a fizetés megkezdése előtt telefonon vagy emailben érdeklődjenek a termékek rendelkezésre állási lehetőségéről. Egyes, a webáruházban szereplő termékek esetén ugyanis előfordulhat, hogy a termékek adott pillanatban egyáltalán nem, vagy csak speciális rendelési feltételek (pl. hosszú rendelési idő, minimum rendelési mennyiség) mellett rendelhetők. 

A fizetési módot az Ügyfélnek kell megadnia a rendelés folyamán.

A vásárlásról szóló számlát a Szolgáltató minden esetben a megrendelt termékekkel együtt küldi meg az Ügyfélnek. Amennyiben egyszerre több csomag kerül kiszállításra ugyanazon megrendelés keretében, a Szolgáltató egyértelműen jelzi, hogy a számla melyik csomagban található.

 

Szállítási feltételek:

A megrendelt termékek kiszállításának idejéről utánvétes fizetés választása esetén a Szolgáltató által küldött visszaigazolást követően, banki átutalásos fizetés választása esetén az átutalt összegnek a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően tájékoztatjuk.

Több rendelés leadása esetén lehetőség van azon rendelések egy szállításba történő összevonására, amelyek kiszállítása még nem kezdődött meg. A rendelések összevonását az Ügyfél elektronikus levélben kérheti a Szolgáltatótól, az érintett rendelések azonosítószámát megjelölve. A rendelések azonosítószámát a Szolgáltató által küldött visszaigazolások tartalmazzák. Az összevonásra vonatkozó kérés beérkezését követően a Szolgáltató elektronikus levélben jelzi, hogy van-e még lehetőség a rendelések összevonására.

 A kiszállítás Bruttó 250 000 Ft felett díjmentes.

Kiszállításra Budapest területén és Pest megyében van lehetőség, egyéb esetben tájékozódjon a kiszállítási lehetőségekről.

A megrendelés visszaigazolása minden esetben tartalmazza a kiszállítás módját és pontos helyét.

 

Elállás joga, módja, következményei:

A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 4. §-a értelmében az Ügyfél a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Az Ügyfél az elállási jogát a termék kézhezvételét követő 8 munkanapig gyakorolhatja. Elállási jogát az Ügyfél a Szolgáltatónak küldött nyilatkozattal (Emailben, Levélben, Weboldalon a kapcsolat menüpont alatt) gyakorolhatja.

Amennyiben az Ügyfél gyakorolja elállási jogát, a Szolgáltató köteles az Ügyfél által a termékért kifizetett összeget a rögzítetteknek megfelelő kézhezvételét követően legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. Az összeg visszatérítése az Ügyfél által megadott bankszámlára történő utalással vagy postai úton történik. Az Ügyfél által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám, vagy postai cím következtében történő késedelem miatt a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

Az elállási jog gyakorlása esetén az Ügyfél a terméket postai úton vagy futárszolgálattal juttathatja vissza a Szolgáltatóhoz. Az elállási jog gyakorlása esetén az Ügyfél viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Az Ügyfelet ezen felül egyéb költség – az általános feltételekben megfogalmazottakon túl – nem terheli. A Szolgáltató azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

Az elállási jog gyakorlása estén az Ügyfélnek a terméket vissza kell juttatnia Szolgáltató címére. A Szolgáltató kizárólag hiánytalan tartalmú termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. Hiányos termék esetén a Szolgálató csökkentett vételárat fizet vissza az Ügyfél részére.

 

Garancia, szavatosság: A kézbesített termékek mennyiségi és minőségi megfelelőségét az Ügyfélnek az átvételt igazoló dokumentum aláírása előtt ellenőriznie kell. Nem megfelelőség esetén az Ügyfél megtagadhatja a termék(ek) átvételét, és visszaküldheti az(oka)t a Szolgáltatónak.

 

Vegyes rendelkezések:

A Szolgáltató által működtetett Weboldal és Webáruház használata során az Ügyfél felelőssége saját számítógépének és adatainak biztonságáról gondoskodni. A használat során bekövetkező bármilyen károsodásért, adatvesztésért a Szolgáltató semmilyen formában nem felelős.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani. A módosítások a Weboldalon való megjelenéssel válnak hatályossá. Amennyiben a módosításra az Ügyfél rendelésének leadása után, de a rendelés visszaigazolása, illetve a teljesítés előtt kerül sor, a Szolgáltató csak az Ügyfél javára térhet el a rendelés leadásakor a Weboldalon feltüntetett Általános Szerződési Feltételektől.

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. Felek kijelentik, hogy szerződéses kapcsolatukból fakadó esetleges vitáik során elsődlegesen békésen kívánnak eljárni. Békés úton nem rendezhető viták esetére a Felek kikötik a területileg illetékes ítélőtábla kizárólagos illetékességét.

 

Rendelés menete:

  • A termék kosárba helyezése 

A bal oldali kategóriákból, a “webshop” menüpontból, vagy akár a „Keresés” mező segítségével is megkeresheti a megvásárolni kívánt terméket, és a termék nevére való kattintással megtekintheti a termékleírást. Ha megtalálta a keresett terméket, a „Kosárba” gomb segítségével annyi darabot tehet a kosarába, amennyit meg szeretne vásárolni. Amint egy terméket a kosarához ad, az azonnal láthatóvá válik az oldal legfelső sorában.

  • A kosár véglegesítése

 Amennyiben a termékek kosárba helyezésével végzett, az oldal tetején található „Kosár” gomb megnyomásával tételesen láthatja a kiválasztott termékeket, ellenőrizheti és módosíthatja a kosár tartalmát. Amennyiben olyan terméket tett a kosárba, amire nincsen szüksége, akkor a „Kosár” gombra kattintva, majd a terméknév utáni szemetest szimbolizáló képre kattintva törölheti a kosárból a terméket. Ha nem megfelelő mennyiségű terméket tett a kosárba, akkor a kosár oldalon a termék darabszámának módosításával változtathat az értéken.

  • Pénztár

 A “Pénztár” gombra kattintva regisztrálhat, vagy ha korábban megtette, bejelentkezhet. A regisztráció számos előnnyel jár:

-Adatait nem kell minden vásárláskor újra megadnia.

-Korábbi megrendeléseit megtekintheti.

-Adatai módosítására a regisztrációt követően is bármikor lehetősége nyílik.

Adatait a hatályos jogszabályoknak megfelelően, bizalmasan kezeljük, azokat harmadik személynek nem adjuk át.

 Webáruházunkban regisztráció nélkül is vásárolhat, alapértelmezett funkcióként “Amennyiben fiók létrehozása nélkül szeretne vásárolni, itt megteheti.” pont alatt. A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező. A “használati feltételek” elfogadása elengedhetetlen a vásárlás folytatásához. A “küldés” gombra kattintva tovább léphet a pénztárba.

 

Szállítási cím:

Itt ellenőrizheti az Ön által megadott adatokat, illetve ha a számlázási cím nem egyezik a szállítási címmel, itt beállíthatja a “hozzáadás: új Szállítási cím” menüpont alatt.

 

Szállítási módok:

 Amennyiben kiszállítást kért, kollégánk felveszi Önnel a kapcsolatot és személyesen egyeztet a szállítás időpontjáról, módjáról. Minden esetben parkolóhely és – nagy mennyiségű/súlyú termékek szállítása esetén – rakodószemélyzet biztosítását kérjük. A szállításokat igyekszünk a rendelés, illetve a banki átutalás beérkezésétől számított 3 munkanapon belül teljesíteni. Amennyiben olyan terméket rendelt, amit nem tartunk készleten, azt mihamarabb beszerezzük, a várható szállítási időről tájékoztatjuk Önt.

  • Személyes átvétel festéküzletünkben lehetséges. (Természetesen ebben az esetben nincs szállítási költség) 

Kérjük, várja meg, amíg az üzlet felveszi Önnel a kapcsolatot, ha a megrendelt termék(ek) átvehetők. A pénztárban fizethet készpénzben vagy bankkártyával.

  • Futárral, alvállalkozón keresztül

Bruttó 250 000 Ft felett ingyenesen házhoz szállítjuk a megrendelt árut Budapesten.

 

 Fizetési mód:

 Webáruházunkban az alábbi fizetési lehetőségek közül választhat:

  • Előre utalás, proforma számla alapján
  • Üzletünkben készpénzzel vagy bankkártyával
  • Átvételkor a szállítónál

 Rendelés feladása:

Ebben a menüpontban véglegesítheti a rendelését, ellenőrizheti az Ön által megadott adatok helyességét. A szállítással kapcsolatos egyéb megjegyzéseit itt jelezheti. Ha mindent rendben talált a “rendelés feladása” gombra kattintva feladhatja a rendelését. Minden, a webáruházban leadott megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak az irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.